siostry-klaryski-w-slupsku

Aktualności

Jubileusz 10 -lecia Grupy Modlitwy św. Ojca Pio

P517108217.05.2015r. grupa modlitwy św. Ojca Pio obchodziła 10-lecie istnienia. Członkowie grupy przygotowywali się do tej uroczystości biorąc udział w dwudniowych rekolekcjach głoszonych przez Ojca Sebastiana - franciszkanina z Darłówka. Bogate w treści słowo boże głęboko zapadło w serca czcicielom Ojca Pio. Zakonnik wyjaśnił dogłębnie czym jest grzech, który zniszczył w nas obraz Boga, oraz jakie są jego konsekwencje. Następnie w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym mówił o wyjściu z kręgu śmierci, grzechu. Wskazał na Jezusa, który z miłości do do człowieka bierze na siebie wszystkie nasze grzechy. Na krzyżu objawiła się miłość do grzesznika - zabójcy Boga. Na zakończenie rekolekcji Ojciec Sebastian prosił członków grupy św, Ojca Pio o modlitwę w intencji Kościoła, o nawrócenie Tych, którzy walczą z Kościołem, aby odkryli miłość Chrystusa, a także za duchownych.
Niedzielna Eucharystia miała bardzo uroczysty charakter odprawił ją ojciec duchowy grupy ks. Józef Kwieciński. Tego dnia przypadło również Święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Członkowie grupy w 10 rocznicę powstania dziękowali Bogu za dar św. Ojca Pio, za wszystkie wyproszone za jego wstawiennictwem łaski prosząc Świętego patrona o dalszą opiekę, wstawiennictwo, a dla zmarłych członków o życie wieczne.
Czciciele Ojca Pio zaangażowali się w przygotowanie oprawy mszy św. Odbyła się procesja z darami podczas, której złożono na ołtarzu świecę, owoce, odnowione deklaracje przynależności do grupy modlitwy, wodę i wino oraz hostię. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość ucałowania relikwii św. Patrona.
Prezes Grupy p. Elżbieta Wróbel

P5171084.JPGP5171082.JPGP5171087.JPGP5171085.JPGP5171086.JPGP5171092.JPGP5171088.JPGP5171091.JPGP5171090.JPGP5171089.JPG

Sanktuarium św. Józefa w Słupsku

DSC 8847DEKRET
ustanawiający
Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku

W Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos Jana Pawła II czytamy: „Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Kościół widzi w nim również wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie w niej pełni każdy z wiernych. (…) Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa” /RC 30-32/.
Wstawiennictwo i przykład św. Józefa są szczególnie drogie i bliskie dla duszpasterzy oraz wiernych parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku. Od wielu lat w parafii rozwija się żywy kult Opiekuna Kościoła świętego.
Mając na względzie potrzeby duchowe wszystkich pielęgnujących kult Świętego Józefa Oblubieńca w Jego wizerunku, a także w nawiązaniu do prośby miejscowego Proboszcza, wyrażonej pismem z dnia 31 maja 2014 r., niniejszym dekretem sporządzonym w oparciu o normy kan. 1230 KPK, w dzień jubileuszu 25-lecia powstania parafii, ustanawiam Sanktuarium Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku.
Do Rektora Sanktuarium, którym jest każdorazowy proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku, należy zapewnienie wiernym obfitszych środków zbawienia, zgodnie z normami prawa kościelnego, a zwłaszcza kanonów 1233-1234 KPK.
Wszystkim posługującym kapłanom, parafianom oraz pielgrzymom nawiedzającym Sanktuarium życzę obfitych łask Bożych i opieki Świętego Józefa Oblubieńca oraz udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Dan w Koszalinie we wsp. św. Floriana, męczennika
dnia 04 maja RP. 2015

Znak: LS 44 - 5/1

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Ks. dr Wacław Łukasz
Kanclerz Kurii

DSC_8847.jpgDSC_8827-2.jpg

Maj miesiąc poświęcony Maryi

DSCN1985
Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Majowe kościół pw. Św. Ottona w Słupsku, w dni powszednie po Mszy św. wieczornej ( o godz. 18.00), w niedzielę i święta o godz. 17.30. Zachęcamy do oddania czci Maryi poprzez wspólny śpiew litanii Loretańskiej.

 

AVE
Zwyczajność południa
Przemienia łagodny
Powiew

Poczułaś na sobie
Odwieczny
Oddech

Nie zasłoniłaś
Twarzy jak
Przodkowie

Zstąpiło
Wielkie Słowo

Pokornej czystości
Pokłonił się
Bóg

falę pytań
powstrzymało
posłuszeństwo

Skłoniłaś swe
Jestestwo

przywróciłaś
harmonię

Bóg z człowiekiem
Jedno

Wiersz ( z tomiku TAJEMNE DRZWI) s. M. Teresy od Jezusa Królującego w Boskiej Eucharystii

DSCN2000.JPGDSCN1996.JPGDSCN1985.JPGDSCN1997.JPG

skrzynka-intencyjna-a 

adoracja-najswietszego-sakramentu

klaryski-slupsk-dane-kontaktowe2

polecamy 02 logo zycie konsekrowane 01