4 lipca był w słupskim Loreto dniem wielkiej radości. Przyjechał do nas o. Sebastian Fierek OFMConv., proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego w Darłówku – jeden z naszych spowiedników. Tego jednak dnia, nie tylko służył nam w konfesjonale, ale także odprawił Mszę św. w klauzurze z okazji swojego roku jubileuszowego, 25-lecia przyjęcia święceń kapłańskich. Ojciec był tym bardziej wzruszony i uradowany, że była to jego pierwsza wizyta w naszej kaplicy. o. Sebastian w kazaniu nawiązał najpierw do liturgii Słowa Bożego przewidzianej na ten dzień – zarówno pierwsze czytanie z  Księgi proroka Ozeasza jak i ewangeliczny opis uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok i córki Jaira, łączy przesłanie o wierności Boga, który nigdy nie przestaje nas kochać; dla nas zaś jest to wezwanie, by wciąż Mu coraz bardziej ufać. Jubilat podzielił się także z nami historią swojego życia i powołania, przywołał, w duchu wdzięczności, kilka cudownych zdarzeń, które dokonały się poprzez  jego posługę i które jednocześnie umocniły jego wiarę w nieustanne działanie Boga, który wciąż czyni cuda i naprawdę dokonuje rzeczy, po ludzku patrząc, niemożliwych. Kapłan zwrócił także uwagę na to, że Bóg mówi do nas także poprzez historię i fakty, dlatego tak ważna jest akceptacja swojej historii, postawa przebaczenia, pokory i dziękczynienia. Na koniec kazania Ojciec zostawił nam cenną naukę – byśmy Bogu zawsze ufały, słuchały Jego Słowa, wpatrywały się w Niego a nie w siebie, i w ten sposób wypełnimy Bożą wolę.

Po wspólnej modlitwie, zgodnie z naszą tradycją, spotkałyśmy się w rozmównicy z o. Sebastianem by śpiewem i życzeniami wyrazić naszą radość i wdzięczność za Jego ofiarną posługę dla naszej Wspólnoty zakonnej. Nasza Wielebna Matka życzyła Ojcu by wzrastał we franciszkańskim powołaniu i by zawsze towarzyszyła mu bliskość Jezusa.  M. M. Bonawentura zacytowała także fragment z  Reguły Niezatwierdzonej O.N. Franciszka: „Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.” Cała nasza Wspólnota zapewnia Czcigodnego Ojca Jubilata o codziennej pamięci w modlitwie.