siostry-klaryski-w-slupsku

Aktualności

Rok Miłosierdzia 2015/2016

 Dekret dotyczący możliwości uzyskania odpustu zupełnego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej      w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia

Mając na względzie dobro duchowe wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz kierując się nauczaniem Ojca Świętego Franciszka zawartym w bulli Misericordiae Vultus z dnia 11 kwietnia 2015 r. a także w Jego liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji arcybiskupa Rino Fisichelli z dnia 1 września 2015 r. którym udzielił odpustu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, ogłaszam, że w czasie trwania jubileuszu, tj. od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia 20 listopada 2016 r., istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego od kary doczesnej za swoje grzechy lub ofiarowania go za dusze wiernych zmarłych.
Odpust jubileuszowy można uzyskać pod następującymi warunkami:
1. pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) otwartych w wyznaczonych kościołach diecezji,
2. spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej),
3. uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św.,
4. odmówienie wyznania wiary i refleksja nad miłosierdziem,
5. modlitwa za papieża oraz w intencjach, które papież nosi w sercu dla dobra Kościoła
i całego świata,
6. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Drzwi Święte (Bramy Miłosierdzia) będą otwarte w następujących kościołach:
- kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie,
- kościół konkatedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu,
- sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu,
- sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej,
- sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku,
- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku,
- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Pile,
- kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie,
- kościół pw. św. Ottona w Słupsku,
- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku,
- kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie,
- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Wałczu.
Ludzie chorzy i starzy, którzy często nie są w stanie wyjść z domu, mogą uzyskać odpust poprzez przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia oraz przyjmując Komunię świętą lub uczestnicząc we Mszy świętej i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.
Więźniowie, mogą uzyskać odpust w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte.
Wszyscy wierni mogą uzyskać odpust również za każdym razem, kiedy osobiście wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy.
Jednocześnie ogłaszam, że w Roku Jubileuszowym papież Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.

Na przeżywanie Świętego Roku Miłosierdzia wszystkim Diecezjanom życzę wszelkich łask Bożych i z serca błogosławię.

Koszalin, 1 grudnia 2015 r.
Znak: B 23 - 7/15

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

ks. dr Wacław Łukasz
Kanclerz Kurii

Jubileusz 60 lat we Franciszkańskim Zakonie Świeckich

P1100666
Jubileusz 60 lat we Franciszkańskim Zakonie Świeckich

Trzeci Zakon św. Franciszka przy kościele św. Ottona w Słupsku powstał trzy lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, a więc w tym roku liczy 67 lat. W porównaniu do innych zakonów tego typu to ani mało, ani dużo, ponieważ są zakony, które zawiązały się na długo długo wcześniej (początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221), ale są i takie, które istnieją zaledwie kilka lat. Pierwsze zebranie organizacyjne naszej wspólnoty odbyło się 6 czerwca 1948 roku, a zatwierdzenie kanoniczne Zakon otrzymał 20 czerwca za kapelana ks. Bernarda Wituckiego, który przyjechał do Słupska 24 kwietnia 1948 roku.
Dalsze dzieje Zakonu zachowały się jedynie w pamięci naszych braci i sióstr i te wspomnienia cenimy najbardziej. A jest co wspominać – dziesiątki osób podążających przez życie śladami św. Franciszka i ich losy, setki pielgrzymek do miejsc świętych w kraju i adoracji przed Najświętszym Sakramentem, tysiące modlitw w intencji członków wspólnoty, o nowe powołania, w intencji ojczyzny i pokoju na świecie tworzą historię tego Zakonu na ziemi słupskiej.
To wszystko zachowało się w pamięci naszej Siostry Zofii Łaska, która w tym roku obchodzi swoją 60. rocznicę złożenia przyrzeczeń wiernego naśladowania Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu we wspólnocie FZŚ przy kościele pw. św. Ottona.
W sobotę 5 grudnia podczas mszy św. uroczyście, w obecności braci i sióstr z Zakonu, przedstawicieli Rady Regionu Szczecin, odnowiła swoje przyrzeczenia. Był to wzruszający moment także dla nas, gdyż razem z nią przeżywaliśmy to ważne wydarzenie. Po części oficjalnej nastąpiły życzenia i wspólne świętowanie w Dziupli św. Franciszka.
60 lat we Franciszkańskim zakonie Świeckich to jubileusz, którym mogą się poszczycić nieliczni, gdyż mało kto decyduje się na poświęcenie swego życia Bogu w młodym wieku, jedynie wybrani mają dojrzałość duchową niezbędną do złożenia przyrzeczeń zakonnych.
Siostra Zofia wstąpiła do Zakonu w wieku około 13 lat dzięki zachęcie swojej mamy. Pierwsze lata były dla naszej Siostry utożsamianiem się z Zakonem, z Regułą, zwyczajami. Potem przyszły długie lata w małżeństwie, oddania się rodzinie. A gdy dzieci już podrosły, życie zakonne ożywiło się w niej bardzo i przez lata Siostra Zofia pełniła obowiązki przełożonej Zakonu. Zatroskana o losy wspólnoty zachęcała wiernych do wstępowania w szeregi Trzeciego Zakonu św. Franciszka, nieustannie modliła się o nowe powołania.
Dzisiaj szczerze należy przyznać, że to m.in. dzięki niej Zakon przetrwał trudne chwile, gdy wspólnota liczyła zaledwie parę osób. Właściwie należy powiedzieć, że nie tylko przetrwał, ale powiększył się, ubogacił nowymi powołaniami i ciągle się rozwija.
Mając świadomość, jak ważne dla zbawienia duszy jest życie w zakonnej wspólnocie Kościoła, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Siostrze Zosi, że nie ustawała w modlitwie, że ciągle miała nadzieję, ufała Bogu i tak jak św. Franciszek polecała Zakon Matce Bożej, Królowej Aniołów.
Życzymy jej dużo zdrowia i wszelkich łask Bożych oraz kolejnych jubileuszów. Niech św. Franciszek stale nad nią czuwa i wyprasza pokój i dobro dla niej, jej rodziny i całej rodziny franciszkańskiej.

s.Grażyna FZŚ

P1100655.JPGP1100666.JPGP1100747.JPGP1100735.JPGP1100664.JPGP1100708.JPG

Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego u Sióstr Klarysek


FOTO 101424 października w naszym klasztornym kościele odbył się Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego. Gościłyśmy osoby konsekrowane z całej Diecezji. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyli: ks. Biskup Edward Dajczak i ks. Biskup Paweł Cieślik. Podczas homilii Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward podkreślił wartość powołania zakonnego i kapłańskiego w otaczającej nas rzeczywistości. W Rok Życia Konsekrowanego wpisują się dwa ważne dla naszego kościoła i klasztoru Jubileusze. Pierwszy to 100 rocznica chrztu Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego związanego z naszym kościołem a drugi to 160 – lecie powstania naszego Zakonu. Z tej racji po Mszy św., zaprezentowane zostały nowe utwory poświęcone bł. Bronisławowi, do których słowa ułożyła s. Maria Lidia Mahler, muzykę skomponowała s. M. Weronika Ślusarska a aranżacje napisał kompozytor p. Marek Czerniewicz. Można było zobaczyć także film ukazujący życie bł. Bronisława przygotowany przez nasze Siostry. W filmie udział wzięły dzieci z klasy I g Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4., im. Gustawa Morcinka w Słupsku z wychowawczynią p. Mariolą Dudek oraz s. M. Patrycja Praska OCPA, głosu bł. Bronisławowi użyczył Stanisław Czomber. Muzykę skomponował p.Marek Czerniewicz.Film można obejrzeć na https://www.youtube.com/watch?v=9ZGv4KnVrZY

Po filmie odbył się koncert Tajemne drzwi.

Wykonawcy koncertu to:

s. M. Weronika Ślusarska – wokal, kompozycje, gitara

Dorota Pniewska – wokal

Małgorzata Madejska – skrzypce

Agnieszka Respondek – flet

Jarosław Madejski – wiolonczela

FOTO-1007.jpgFOTO-1216.jpgFOTO-1396.jpgFOTO-1366.jpgFOTO-1048.jpgFOTO-1420.jpgFOTO-1086.jpgFOTO-1322.jpgFOTO-1009.jpgFOTO-1070.jpgFOTO-1435.jpgFOTO-1129.jpgFOTO-1142.jpgFOTO-1014.jpgFOTO-1312.jpgFOTO-1071.jpgFOTO-1403.jpgFOTO-1363.jpgFOTO-1285.jpgFOTO-1038.jpgFOTO-1351.jpgFOTO-1424.jpgFOTO-1279.jpgFOTO-1159.jpgFOTO-1413.jpgFOTO-1164.jpgFOTO-1419.jpgFOTO-1021.jpgFOTO-1067.jpgFOTO-1291.jpgFOTO-1044.jpgFOTO-1212.jpgFOTO-1410.jpgFOTO-1001.jpgFOTO-1052.jpgFOTO-1004.jpgFOTO-1135.jpgFOTO-1138.jpgFOTO-1277.jpgFOTO-1222.jpgFOTO-1036.jpgFOTO-1177.jpgFOTO-1320.jpgFOTO-1260.jpgFOTO-1059.jpgFOTO-1031.jpgFOTO-1066.jpgFOTO-1101.jpgFOTO-1064.jpgFOTO-1386.jpgFOTO-1394.jpgFOTO-1247.jpgFOTO-1431.jpgFOTO-1163.jpgFOTO-1246.jpgFOTO-1146.jpgFOTO-1313.jpgFOTO-1402.jpgDSCN2844.JPGFOTO-1150.jpgFOTO-1329.jpgFOTO-1040.jpgFOTO-1430.jpgFOTO-1092.jpgFOTO-1353.jpgFOTO-1385.jpgFOTO-1029.jpg

skrzynka-intencyjna-a 

adoracja-najswietszego-sakramentu

klaryski-slupsk-dane-kontaktowe2