2 sierpnia – tradycyjnie już od ponad 70 lat – nasz przyklasztorny kościół pw. św. Ottona zapełnił się wiernymi, którzy zechcieli wraz z naszą Wspólnotą przeżywać coroczny odpust Porcjunkuli. W tym roku towarzyszył nam i nauki wygłosił o. Tomasz Tęgowski OFMConv z Elbląga, który przypomniał jak wielką łaską, biorąc pod uwagę średniowieczne, historyczne uwarunkowania, był wyproszony przez św. O.N. Franciszka odpust. Jak podają Źródła Franciszkańskie, jest to odpust obiecany przez Matkę Bożą. Ojciec mówił także o znaczeniu przebaczenia, o miłosierdziu, które jest imieniem Boga, o potrzebie ufności i nieustannego powracania w ramiona oczekującego na nas miłosiernego Ojca niebieskiego. Bo jako przybrane dzieci Boże powołani jesteśmy do wieczności.