17 maja 2015 r. Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio obchodziła 10-lecie istnienia.

Członkowie grupy przygotowywali się do tej uroczystości biorąc udział w dwudniowych rekolekcjach głoszonych przez Ojca Sebastiana – franciszkanina z Darłówka. Bogate w treści słowo boże głęboko zapadło w serca czcicielom Ojca Pio. Zakonnik wyjaśnił dogłębnie czym jest grzech, który zniszczył w nas obraz Boga, oraz jakie są jego konsekwencje. Następnie w oparciu o przypowieść o synu marnotrawnym mówił o wyjściu z kręgu śmierci, grzechu.
Wskazał na Jezusa, który z miłości do do człowieka bierze na siebie wszystkie nasze grzechy. Na krzyżu objawiła się miłość do grzesznika – zabójcy Boga. Na zakończenie rekolekcji Ojciec Sebastian prosił członków Grupy Św. Ojca Pio o modlitwę w intencji Kościoła, o nawrócenie Tych, którzy walczą z Kościołem, aby odkryli miłość Chrystusa, a także za duchownych.

Niedzielna Eucharystia miała bardzo uroczysty charakter odprawił ją ojciec duchowy grupy ks. Józef Kwieciński. Tego dnia przypadło również Święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Członkowie grupy w 10 rocznicę powstania dziękowali Bogu za dar Św. Ojca Pio, za wszystkie wyproszone za jego wstawiennictwem łaski prosząc Świętego patrona o dalszą opiekę, wstawiennictwo, a dla zmarłych członków o życie wieczne.

Czciciele Ojca Pio zaangażowali się w przygotowanie oprawy Mszy Św. Odbyła się procesja z darami podczas, której złożono na ołtarzu świecę, owoce, odnowione deklaracje przynależności do grupy modlitwy, wodę i wino oraz hostię. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość ucałowania relikwii Św. Patrona.

Prezes Grupy p. Elżbieta Wróbel