Był 1 czerwca 1820 roku – w niewielkiej francuskiej miejscowości Maizieres, przychodzi na świat Wiktoria Józefina Bouillevaux, postać wyjątkowa dla naszego Zakonu. Tego dnia obchodzono Uroczystość Bożego Ciała. Przypadek? Za kilkanaście lat, Wiktoria odkryje swoje wyjątkowe powołanie. To ona wraz z o. Bonawenturą Heurlaut, założy nasz Zakon Franciszkanek Najświętszego Sakramentu, przyjmując imię Marii od św. Klary.

8 sierpnia bieżącego roku przypada 150 rocznica narodzin dla nieba naszej Najdroższej Matki Założycielki, Marii od św. Klary. Bez jej otwartego na Boże natchnienia serca, bez heroicznej gotowości na pokonanie każdej przeszkody i trudności, bez jej poświęcenia i całkowitego zapomnienia o sobie w duchu posłuszeństwa Bogu i Kościołowi świętemu, dziś świat byłby uboższy o kilkadziesiąt eucharystycznych tronów, rozsianych po całym świecie, których powstawanie Matka zainicjowała.

Prawie ponad dwa miesiące wcześniej, Matka Maria od św. Klary wysłała kilka sióstr – na czele ze sł. B. Matką Marią od Krzyża Morawską – na ziemie polskie. Czyż nie można połączyć tych faktów? Jej przedśmiertnym dziełem była zgoda na przeszczepienie Zakonu Franciszkanek Najświętszego Sakramentu (dziś Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji) na ziemie polskie.

Teraz gdy Matka Maria od św. Klary już bez zasłony wpatruje się w oblicze swego Boskiego Oblubieńca, ufamy, że nieustannie wstawia się za nami, jej duchowymi córkami i spadkobierczyniami jej wielkiego dziedzictwa. Dla nas, dzień 8 sierpnia był okazją do wielkiej dziękczynnej modlitwy za dar życia Najdroższej Matki Założycielki i za nasze eucharystyczne powołanie. O godzinie 13 zebrałyśmy się w chórze, by u stóp Jezusa – Hostii przypomnieć sobie nauki Matki, trwać w dziękczynieniu i uwielbieniu Boga, który wielkie rzeczy czyni tym, którzy zaufają Mu bez granic.