Po pomyślnym zakończeniu próby nowicjalnej kandydatka aktem pierwszej profesji zobowiązuje się wobec Boga i Kościoła do zachowania rad ewangelicznych – ubóstwa, czystości i posłuszeństwa – oraz Reguły, Konstytucji i innych norm życia zakonnego.  Śluby składane są na jeden rok z corocznym ponawianiem (przez pięć lat). Formacja podstawowa ma się zakończyć gruntownym przygotowaniem do złożenia ślubów wieczystych. Ostatnie miesiące przed tym wielkim wydarzeniem spędzi profeska czasowa w odosobnieniu i w większym skupieniu.