Matka Maria od Krzyża Morawska

Matka Maria Morawska

Matka Maria od Krzyża  – Ludwika Morawska urodziła się 25 VIII 1842 r. w Rozwożynie pod Warszawą. Wychowana w atmosferze głęboko religijnej, poczuła już w najwcześniejszych latach powołanie do życia kontemplacyjnego, do apostolstwa  modlitwy i ofiary. W wieku 17 lat wstąpiła do zakładając ego się w Warszawie pod opieką oo.kapucynów zakonu ściśle klauzurowego, gdzie 8 XII 1858 r. złożyła śluby zakonne. Jednak po kasacie tego Zgromadzenia  w 1864 r. i krótkim pobycie w klasztorze bernardynek w Łowiczu, następnie u sióstr klarysek w Wersalu, znalazła schronienie w Troyes, u Sióstr Franciszkanek NS, gdzie wraz ze współsiostrą Marianną Ładą, przybyła 25 VII 1866 r. Wniknąwszy głęboko w znaczenie Eucharystii na polu apostolstwa, zapragnęła przenieść wieczystą adorację do ukochanej przez nią, a tak wówczas nieszczęśliwej Ojczyzny. Był to czas rozbiorów. 27 X 1873 r. Matka wraz z siostrami na stałe osiadły we Lwowie, na ul. Kurkowej.  Matka Maria od Krzyża idąc za radą polskich władz kościelnych postanowiła przyjąć regułę II Zakonu św. Franciszka. W tym celu, w 1879 r. udała się do Rzymu. Konstytucje zreformowane przez Matkę Marię od Krzyża zostały zatwierdzone przez papieża Leona XII dnia 20 IX 1889r. Zawierały one w formie nienaruszonej istotny cel – nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu. Płonąc żarliwością o rozszerzenie kultu eucharystycznego, Matka Maria założyła jeszcze klasztory w Marburgu (1893 r.) i w Wiedniu (1898r.). Jednak jej przedwczesna śmierć nie pozwoliła jej dokonać reformy przejścia zakonu na regułę św. Klary. Wysiłki w tym kierunku podjęła owocnie jej następczyni – Matka Maria Izabela Markiewicz, przełożona lwowskiego konwentu (reforma zakończyła się w 1912 r.). Matka Maria od Krzyża Morawska zmarła 26 I 1906 r. Doczesne jej szczątki spoczywają we Lwowie, na ul. Kurkowej, w krypcie chóru zakonnego jej ukochanego klasztoru. Życie naszej Fundatorki cechowała nadzwyczajna płomienna miłość Najświętszego Sakramentu i gorąca, ofiarna miłość duszy bliźniego. Cały świat pragnęła przyprowadzić do stóp Jezusa- Hostii, a dusze sobie powierzone zaprowadzić na szczyty świętości. Do realizacji swych wspaniałych ideałów dążyła z heroicznym męstwem poprzez trudy, zawody, upokorzenia i próby różnego rodzaju. Miłość Boga i bliźniego odnosiła zawsze  zwycięstwo. Włożywszy w pracę w Winnicy Pańskiej wszystkie swoje siły ducha i ciała, otrzymała od Boga łaskę, że i po śmierci wyjednywa wzywającym jej wstawiennictwa, spełnienie próśb. Od 25  października 2002r. trwa proces beatyfikacyjny naszej Fundatorki.