Nowicjat trwa dwa lata. Jest to okres zakładania fundamentów pod budowlę życia zakonnego. Nowicjuszki będą kontynuować swoją formację w odosobnieniu, ciszy i milczeniu, ucząc się trwania w łączności z Jezusem  – Hostią. Jest to czas na nauczenie się życia kontemplacyjnego, które jest stałym wysiłkiem szukania zawsze i przede wszystkim Boga, trwania przy Nim myślą i sercem. Pierwsze dwanaście miesięcy stanowi rok kanoniczny. Przy końcu roku kanonicznego kapituła konwentu wyrazi zgodę na dalsze kontynuowanie próby nowicjalnej. Na dwa  miesiące przed ukończeniem nowicjatu wnosi nowicjuszka pisemną prośbę o przyjęcie do pierwszej profesji. Podczas obłóczyn otrzymują strój zakonny – habit i biały welon, oraz nowe imię.