15 lipca br. przy ołtarzu Chrystusa Pana zjednoczyło nas podwójne święto. Tego dnia w Zakonie franciszkańskim obchodzone jest święto św. Bonawentury – biskupa i doktora Kościoła – czyli patrona naszej Wielebnej Matki. Tego też dnia przybył do nas ks. Daniel Kurowski, neoprezbiter z diecezji elbląskiej, pochodzący ze Słupska, aby w naszej klauzurowej kaplicy odprawić swoją Mszę św., prymicyjną. Świętując więc imieniny N. W. Matki radowałyśmy się, że winnica Pańska ubogacona zastała kolejnym kapłanem, a my mogłyśmy dostąpić łaski odpustu związanego z prymicyjnym błogosławieństwem. W kazaniu ks. Daniel, nawiązując do Reguły św. Matki Naszej Klary i ewangelijnego wezwania: ”wy jesteście solą ziemi i światłem świata”, powiedział, że „Świat traci smak ponieważ traci Chrystusa. To Bóg nadaje smak naszemu życiu. A chęć podobania się każdemu jest tylko pomysłem na zatracenie życia – dlatego tak ważna jest nasza relacja z Bogiem, relacja ukrycia się w Jego Sercu jak dziecko. Wszystko w naszym życiu jest łaską od Pana i nic się nie dzieje bez Jego woli”. Po Eucharystii, nastąpiło krótkie spotkanie w rozmównicy.