Postulat to czas przygotowania do życia zakonnego, trwa on jeden rok. Postulantki są przyjmowane do nowicjatu przez ksienię, za decydującym głosem kapituły konwentu. Otrzymują strój zakonny, stosownie do miejscowego zwyczaju. Zazwyczaj jest to czarna sukienka, pelerynka, welonik i medal z wizerunkiem Świętego Ojca Naszego Franciszka. Nad formacją postulantek czuwa  Mistrzyni Nowicjatu. Celem postulatu jest sprawdzenie wiedzy religijnej kandydatki i uzupełnienie jej w ramach programu przewidzianego na tym etapie formacji. Siostra Postulantka uczestniczy w ćwiczeniach wspólnotowych.