Z wieczystą profesją wchodzimy w trwałe przymierze z Bogiem, z którego płynie wezwanie do stałego dojrzewania w Chrystusie.  Podczas ceremonii profesji siostra  profeska otrzymuje obrączkę – symbol zaślubin z Oblubieńcem oraz krzyżyk profesyjny. Faktem profesji uroczystej siostra poślubia definitywnie Jezusa, mówiąc Mu: „chcę przy Tobie, przy Perle bezcennej, przy Źródle czystej wody pozostać na zawsze i mieć ją w największej cenie”.