W Dniu Matki, 26 maja, odwiedzili nas Neoprezbiterzy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: ks. Bartosz Łepek, ks. Jakub Sitarz i ks. Mateusz Wasilewski . W samo południe wraz z ks. Piotrem Skibą, ojcem duchownym WSD, sprawowali Mszę św. w klauzurowej kaplicy. Eucharystię zwieńczyło prymicyjne błogosławieństwo.

    W kazaniu ks. Piotr – nawiązując do słów Ewangelii przypadającej na ten dzień – zwrócił uwagę młodym kapłanom na wewnętrzną radość płynącą z przeżywania daru powołania: na tej drodze będą trudy, smutki, chwile zwątpienia, ale ważna jest wtedy świadomość dla Kogo to wszystko. Kapłan, osoba Bogu poświęcona, ma być zakorzeniona w Krzyżu Chrystusa, a współczesny świat potrzebuje także kapłanów kontemplatyków. Pięknie gdy prezbiter raduje się gdy ktoś się nawraca, gdy przyjmuje sakramenty, a smutek budzi u niego czyjś grzech, odejście od wiary; pięknie gdy smutek i radość nie wynikają ze skupienia się na swoich czynach i dokonaniach. Jako radę, motto, kaznodzieja podarował dwie myśli patrona dnia, św. Filipa Nereusza: „Kto chce czego innego niż Chrystus, nie wie czego chce; kto pragnie czego innego niż Chrystusa, ten nie wie czego pragnie; kto trudzi się ale nie ze względu na Chrystusa, ten nie wie co czyni” oraz słynne powiedzenie Świętego: „Ja wybieram niebo”.

   Po zakończeniu wspólnej modlitwy w kaplicy, Księża udali się jeszcze do naszych starszych Sióstr – s.M. Izabeli i s.M. Anny, aby i je obdarować prymicyjnym błogosławieństwem. Następnie spotkaliśmy się w rozmównicy, gdzie Nasza Wielebna Matka w imieniu Wspólnoty złożyła Czcigodnym Neoprezbiterom i ks. Piotrowi, który w tym roku świętuje 15-lecie kapłaństwa, najserdeczniejsze życzenia. W swoim słowie Nasza Wielebna Matka zauważyła, że człowiek otrzymuje różne dary, łaski, część sam w sobie wyrabia, rozwija, jak talenty, ale dar kapłaństwa jest nieprzemijający, a kapłani nie są już ze świata, choć posługują w świecie. Nie zabrakło także oprawy muzycznej. Tym razem zaśpiewałyśmy: „Ty jesteś kapłanem na wieki” i „Kto raz skosztował owoc”.

    Dziękując za łaskę tego dnia, trwamy na modlitwie w intencji nowych Kapłanów naszej diecezji, aby wytrwali w wiernej i gorliwej służbie Bogu, Kościołowi i ludziom oraz prosimy Pana Żniwa, aby posłał nowych robotników do swojej winnicy.