W tym roku miałyśmy okazję szczególnie uczcić Święto Matki Bożej, Matki Kościoła – w samo południe, 6 czerwca, w naszej kaplicy odbyła się Msza św. jubileuszowa, dziękczynna za 25 lat kapłańskiej posługi ks. Rafała Zabłońskiego. Kapłan ten, nim Pan kilka lat temu doświadczył go ciężką chorobą, pełnił funkcję kapelana Biskupa i niejeden raz wraz z naszym ordynariuszem przybywał do słupskiego Loreto. Mszy św. przewodniczył ks. Janusz Bujak – znany nam wykładowca dogmatyki, który także niedawno świętował 30-tą rocznicę swoich święceń. W kazaniu ks. Janusz przypomniał historię powstania dzisiejszego święta w Kościele oraz wyjątkowej roli Maryi w życiu każdego wierzącego. Kapłan nawiązał również do nierozerwalnego związku życia kontemplacyjnego z życiem misyjnym, za przykład podając właśnie naszych Świętych Patronów, św. Franciszka i św. Klarę. Dla wszystkich Eucharystia ta była wyjątkowym świętem, także pełnym wzruszenia, ale i źródłem ufności w nieskończone Boże Miłosierdzie i Bożą Opatrzność. Tradycyjnie już po wspólnej modlitwie, udałyśmy się do rozmównicy by śpiewem wyrazić naszą wdzięczność i uczcić Jubilata. Nasza Wielebna Matka w imieniu Wspólnoty złożyła najserdeczniejsze życzenia, by jeszcze wiele osób poprzez swoją posługę, a teraz także cierpienie, ks. Rafał doprowadził do wiary i Boga, a nam dane było jeszcze przeżywać niejeden jubileusz naszych zacnych Gości. Zapewniamy o codziennej pamięci w modlitwie o Czcigodnych Jubilatach – niech Maryja, Matka Kościoła i szczególna Matka Kapłanów okrywa Ich płaszczem swej opieki.