WIELKANOC TO CZAS RADOŚCI, KTÓREJ MOŻEMY DOŚWIADCZYĆ TYLKO WTEDY, KIEDY ZAJRZYMY DO PUSTEGO GROBU I ZOBACZYMY PŁÓTNA I CHUSTĘ, KTÓRĄ POZOSTAWIŁ JEZUS.  ŚWIATŁO NADZIEI PŁYNĄCE Z PORANKA WIELKANOCNEGO JEST DLA NAS UMOCNIENIEM DAJĄCYM POKÓJ SERCA, SZCZEGÓLNIE W TYM TRUDNYM CZASIE, KTÓREGO OBECNIE WSZYSCY DOŚWIADCZAMY. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ABY DAĆ NAM NOWE ŻYCIE. JEGO ZWYCIĘSTWO NAD ŚMIERCIĄ ROZŚWIETLA DROGĘ TYM, KTÓRZY PRAGNĄ IŚĆ ZA EWANGELICZNYM ŚWIATŁEM PO ŚCIEŻKACH DOBRA. POCHYLAJĄC SIĘ RAZEM Z MARYJĄ, KTÓRA DO KOŃCA TRWAŁA U STÓP KRZYŻA, NAD TAJEMNICĄ PASCHY I PAMIĘTAJĄC O MĘCE I ŚMIERCI BARANKA BOŻEGO, POZWÓLMY JEZUSOWI ZMARTWYCHWSTAĆ W NASZYCH SERCACH. NIECH ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA UMACNIA NASZĄ WIARĘ W JEGO ŻYWĄ OBECNOŚĆ W NASZYM ŻYCIU I ZAWSZE PROWADZI NAS DO SPOTKANIA Z NIM W EUCHARYSTII  I KAŻDYM SPOTKANYM CZŁOWIEKU. NIECH BĘDZIE ŹRÓDŁEM POKOJU I MIŁOŚCI, ABY W NASZYCH OCZACH ZAWSZE BYŁ WIDOCZNY BLASK NADZIEI ZMARTWYCHWSTANIA.

Z darem modlitwy u Stóp Baranka Bożego

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,        kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje siły ciemności śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

św. Jan Paweł II